پنجشنبه، دی ۱۸

از چند شنبه شروع کنم؟ چرا روزا انقد مسطح و یک شکلن. یه زلزله ای بیاد، یه پیامبری نازل بشه، چمیدونم یه مبدایی. حالا مقصدو میگیم گور باباش.

هیچ نظری موجود نیست: